Beresteczko 1651

Wojna domowa w Rzeczpospolitej. Wojska polskie króla Jana II Kazimierza zadają klęskę armii kozacko-tatarskiej Bohdana Chmielnickiego