Międzynarodowa debata na temat roli muzeów we współczesnym świecie

Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych 2022
Gdańsk, 12–13 października 2022 r.

Wraz z rozwojem muzealnictwa rola muzeów w społeczeństwie zmieniała się na przestrzeni
dekad. Przemiany zachodzące w sektorze kultury doprowadziły do przeobrażenia przestrzeni
tych placówek, wypełnionych tradycyjnymi gablotami, w nowoczesne, interaktywne centra
kulturowo-edukacyjne. Pomimo jednak stopniowej ewolucji w zakresie funkcjonowania oraz
komunikacji muzeów z odbiorcami niezmienna pozostaje misja, która przyświeca ich
działalności.
Placówki muzealne na całym świecie łączy funkcja instytucjonalnych opiekunów dziedzictwa
kulturowego. Stojąc na straży historii, nauki i kultury, stanowią one nie tylko źródło wiedzy
przekazywanej kolejnym pokoleniom, ale również upamiętniają dokonania naszych przodków
oraz uczą szacunku do wydarzeń i osiągnięć minionych epok, które ukształtowały współczesny
świat. Z pewnością znajomość historii ułatwia zrozumienie teraźniejszości, co z kolei sprawia,
że muzea są kluczowym ogniwem w procesie edukacji oraz budowania świadomości
historycznej i kulturowej w społeczeństwie.
Ze względu na sukces pierwszej konferencji WBMF w 2018 r., a także z powodu chęci
kontynuacji rozpoczętej wówczas międzynarodowej debaty, zrodziła się inicjatywa
zorganizowania drugiej edycji forum. W 2020 r. zaproszono zarówno dotychczasowych
partnerów, jak i nowe instytucje, których wkład miał poszerzyć narrację o doświadczenia
muzeów zlokalizowanych w najodleglejszych zakątkach świata. Niestety wybuch pandemii
COVID-19 zablokował możliwość przyjazdu zagranicznych gości do Gdańska. Idea forum była
jednak kontynuowana w ramach projektów prowadzonych online, a owocem tych działań jest
strona internetowa www.wbmf.online. Po dwóch latach funkcjonowania w nowej
pandemicznej rzeczywistości nadzieje na powrót do spotkań w realnym świecie powróciły, a
wraz z nimi plany organizacji drugiej odsłony konferencji zrzeszającej światowe muzea pól
bitewnych.
Dziś zakres działalności muzeów pól bitewnych obejmuje nie tylko prezentację wystaw
służących upowszechnianiu wiedzy o historycznych bataliach, lecz również troskę o miejsca
pamięci. Muzea zlokalizowane tam, gdzie lata i wieki temu toczono bitwy zmieniające losy
świata, dbają o to, aby tereny będące niemymi świadkami minionych wydarzeń niosły
przesłanie kolejnym pokoleniom oraz stanowiły symboliczny most pamięci pomiędzy
przeszłością a teraźniejszością. Placówki opiekujące się historycznymi polami bitew muszą
również pogodzić opowiadanie o historii z działalnością komercyjną obiektu turystycznego,
przyjmującego w swoich progach gości o zróżnicowanych potrzebach. Duża liczba
zwiedzających będzie sprzyjać efektywnej realizacji głównej misji wpisanej w działalność
każdego muzeum – ochrony oraz upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Pogodzenie misji
muzeum z wymogami współczesnego świata oraz rozwojem technologicznym to wyzwania
stojące przed instytucjami kultury. To właśnie o nich dyskutować będą prelegenci oraz
zaproszeni eksperci podczas konferencji World Battlefield Museums Forum 2022.
Konferencja została zaplanowana na 12-13 października 2022 r., a udział w niej potwierdziło
20 instytucji niemal ze wszystkich kontynentów. O swoich doświadczeniach z perspektywy
osób zarządzających muzeami pól bitewnych opowiedzą przedstawiciele m.in.: Muzeum
Wojskowego w Darwin, Muzeum Wojennego w Narwiku, Muzeum Marynarki Wojennej w
Peru oraz Muzeum Wojny Zimowej w Finlandii. Wykładów będzie można posłuchać zarówno
w sali konferencyjnej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jak i poprzez stronę
internetową muzeum w specjalnie przygotowanej sekcji live-stream poświęconej wydarzeniu.

Poprzedniartykuł Udostępnij Następny artykuł