WBMF 2018

Konferencja World Battlefield Museums Forum 2018 zorganizowana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku okazała się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w sferze podnoszenia świadomości historycznej i kultywowania pamięci wielkich bitew i konfliktów zbrojnych na przestrzeni dziejów. Forum było również doskonałą okazją do zapoznania świata z wizją przyszłego muzeum, które ma powstać na Westerplatte, w miejscu, które do dziś jest jednym z głównych symboli wybuchu najbardziej tragicznego konfliktu zbrojnego w historii cywilizacji ludzkiej, II wojny światowej.

Konferencja dostarczyła zarówno praktycznych pomysłów, jak i teoretycznych refleksji skupiających się na różnych kwestiach związanych z muzeum i pamięcią. Szeroka, interkontynentalna perspektywa prezentowanych referatów i dyskusji panelowych pozwoliła określić istotę dialogu, który często dotyka delikatnych, ważnych i krytycznych kwestii wojen.

Pojawiające się pytania o zarządzanie polami bitewnymi i ich najbardziej właściwe upamiętnienie oraz poszukiwanie na nie odpowiedzi, doprowadziły do powstania projektu zorganizowania międzynarodowej konferencji z udziałem opiekunów najsłynniejszych miejsc związanych ze zbrojnymi starciami, mającymi przełomowe znaczenie dla przebiegu historycznych wydarzeń na przestrzeni wieków.  Bowiem, bez względu na epokę i datę starcia, zagadnienia wynikające z powinności jak najwłaściwszego ich upamiętnienia pozostają podobne. Tak powstała idea forum pól bitewnych.

Trzydniowa konferencja, nad którą w Stulecie Odzyskania Niepodległości Patronat Narodowy objął Prezydent RP Andrzej Duda, rozpoczęła się 4 września od zapoznania się z Polem Bitwy Westerplatte oraz z prowadzonymi pionierskimi badaniami archeologicznymi na tym terenie i ich znaczącymi rezultatami. Niezwykle istotne i wartościowe były wygłoszone na gorąco spostrzeżenia, porównania, opinie i sugestie, będące wynikiem udzielających się emocji wywołanych niezwykłością miejsca.

Puentując 3-dniowe obrady należy podkreślić, iż była to prawdopodobnie pierwsza międzynarodowa debata, poruszająca tematykę opieki nad sławnymi polami bitew z różnych epok. Prelegenci wskazywali na wymierne korzyści z intensywnych spotkań, bowiem – bez względu na to z jakiej części świata pochodzili i jakim  miejscem pamięci się opiekowali, realizują wspólną misję zachowania historycznych pozostałości dla przyszłych pokoleń, zapewnienia im jak najlepszej ochrony i najatrakcyjniejszego przekazu.

Szczególną satysfakcję organizatorom sprawiły deklaracje uczestników dalszego rozwijania ścisłej naukowej współpracy w przyszłości, udziału w następnym Forum oraz akceptacja przedstawionego projektu powołania Światowej Asocjacji Pól Bitewnych. Dodatkowej satysfakcji dostarczyła wysoka frekwencja młodzieży i dorosłych, potwierdzająca atrakcyjność poruszanych zagadnień.

Pewne jest, iż konferencja w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku spełniła zamysł organizatorów zrekapitulowania najciekawszych uwarunkowań, doświadczeń i formuł  postępowania z powierzonymi historycznymi, nadzwyczajnymi reliktami, gromadząc obfity materiał do dalszych prac nad klarownym zagospodarowaniem Westerplatte. Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż uczestnicy Forum stali się „ambasadorami” pamięci Pola Bitwy Westerplatte.

Adam Koperkiewicz

Poprzedniartykuł Udostępnij Następny artykuł