Około 6 lub 7 r. n.e. namiestnikiem rzymskiej prowincji Germanii został Kwintyliusz Warus, który prowadził nieudolną politykę wobec podbitej ludności m.in. poprzez ściąganie wysokich podatków, nieuzasadnione okrucieństwo oraz próby szybkiej adaptacji Germanów do zwyczajów rzymskich. To nie podobało się Germanom, którzy pamiętali o swoich tradycjach i historii. Wkrótce doprowadziło to to konfliktu plemion germańskich z Rzymianami. W wyniku kilkudniowej bitwy trzy legiony rzymskie zostały całkowicie wybite przez zjednoczone siły plemion germańskich pod wodzą Arminiusza.

Zobacz naszą infografikę bitwy Varusa oraz model 3D rzymskiego legionisty>>>