Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w partnerstwie z Radiem Gdańsk zainicjowało powstanie unikalnej serii sześciu edukacyjnych anglojęzycznych audycji/podcastów radiowych „World Heritage Battlefields” (Westerplatte, Verdun, Wojna Krymska, Narvik, Gettysburg i bitwa Varusa 9 r. n.e.). W procesie produkcji uczestniczyli pracownicy Muzeum II Wojny Światowej,  niezależni eksperci historyczni (m.in. z Oxford University czy London School of Economics) oraz partnerzy konferencji WBMF – pracownicy lub kustosze muzeów z Francji, Wlk. Brytanii, Niemiec, Norwegii i USA. Chcąc stworzyć właściwy dla charakteru i przebiegu danej bitwy nastrój, do każdej audycji skomponowano osobną, dedykowaną ścieżkę muzyczną. Autentyzm i dramaturgię każdej narracji bitewnej podkreślają wykorzystane w audycjach archiwalne materiały audio.