Mapa pól bitewnych

Westerplatte
Kock 1939
Warna – Bułgaria 1444
Pearl Harbor 1941
Oblężenie Sewastopola 1854-1855
Wojna Zimowa Finlandia 1939-1940
Udział Australii w I Wojnie Światowej
Powstanie francuskiego ruchu oporu (Maquis du Vercors)
Narodowe Powstanie Słowackie 1944
Lądowanie Aliantów na Sycylii 1943
Gettysburg 1863/wojna secesyjna w USA
Waterloo 1815
Beresteczko 1651
Bitwa pod Kircholmem 1605
Wojny Husyckie 1419-1436
Bitwa pod Callao _Peru 1866
III bitwa pod Ypres
Narwik 1940
El Alamein – I i II bitwa 1942
Bitwa w lesie Teutoburskim 9 AD
Gallipoli 1915-1916
Verdun 1916
Wojna Koreańska 1950
II Bitwa pod Ypres –użycie gazów bojowych 1915
Bitwa nad Bzurą 1939
Ołowiany żołnierzyk - zabawka XIX w.
Naboje 7.62 mm do karabinu Mauzer wz. 29
1 funtowa kula armatnia z okresu wojen napoleońskich
Kompas Oficerski wz. 34 Jeznacki
Krzyż Virtuti Militari kl. V
Szabla polska żołnierska wz. 34 "Ludwikówka"
Łuska od amunicji karabinu Mauzer wz. 29
Głownie włóczni 1 w. n.e
Guzik żołnierza francuskiego z 30. Pułku Piechoty Liniowej
Nieśmiertelnik z I wojny światowej