Suomussalmi (7 grudnia 1939 – 8 listopada 1940) – największe zwycięstwo Finów w wojnie zimowej ze Związkiem Sowieckim.

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ i poznaj historię klęski Sowietów w bitwie pod Suomussalmi

Klęska Polski w wojnie z III Rzeszą i Związkiem Sowieckim oraz rozbiór państwa polskiego przez agresorów (układ z 28.09.1939) zmieniły zupełnie sytuację w tej części Europy. Litwa, Łotwa i Estonia, zgodnie z porozumieniem między Stalinem i Hitlerem, znalazły się w sowieckiej strefie wpływów i zostały politycznie oraz militarnie poddane kontroli Moskwy. Zgodnie z tym porozumieniem w strefie sowieckiej znalazła się także Finlandia, przeciwko której Stalin planował wojnę.  W październiku i listopadzie 1939 Moskwa doprowadziła do zaostrzenia stosunków z Finlandią, oskarżając ją o zbrojne prowokacje i plany agresji przeciwko Związkowi Sowieckiemu. 26 listopada 1939 Sowieci zorganizowali prowokację, oskarżając wojska fińskie o ostrzelanie ich oddziałów w Mainila. 30 listopada 1939 Wojska sowieckie przekroczyły granicę Finlandii rozpoczynając tym samym wojnę zimową.