Warna – Bułgaria 1444

Bitwa pod Warną była jedną z większych bitew Europy schyłku średniowiecza. Była ona też bitwą o dalekosiężnych skutkach dla Europy. Infografika “Warna 1444 – Ostatnia Krucjata” przybliża tło historyczne i przebieg bitwy.

Model 3D - Rycerz chorągwi siedmiogrodzkiej