Quinctili Vare, legiones redde! – Kwintyliszu Warusie, oddaj moje legiony! – Miał zakrzyknąć Cezar Oktawian August na wieść o klęsce Rzymu w lesie teutoburskim. Pod koniec września 9 roku n.e. trzy legiony (30 tys. ludzi) pod wodzą Warusa przekroczyło Ren i zapuściło się na tereny zamieszkiwane przez germańskie plemiona Herusków i Tempterów. Zdradzeni przez, usynowionego przez wodza Rzymian, Arminiusza zostali przez niego wciągnięci w zasadzkę. Nieprzygotowani do walki w zalesionym terenie, przyzwyczajeni i wyszkoleni do walki na otwartym terenie legioniści zostali zaskoczeni w rozciągniętym szyku i mimo zaciętego, trwającego trzy dni i dwie noce, oporu wybici do nogi. Warus wraz z innymi dowódcami popełnili samobójstwo. Bitwa ta była początkiem trwającej 7 lat wojny, która ostatecznie ustaliła granicę Imperium na linii Renu. Sam Arminiusz, wódz Germanów, 12 lat później został zamordowany przez swoich wspóplemieńców.