Verdun to jedna z najkrwawszych i najdłuższych bitew Wielkiej Wojny. Rozpoczęła się 21. lutego od trwającej 9 godzin niemieckiego ostrzału artyleryjskiego i trwała do 18. grudnia 1916 roku. Ewentualne zdobycie Rejonu Ufortyfikowanego Verdun otwierało Niemcom drogę na Paryż oraz zabezpieczało Metz i Lotaryngię przed ewentualnym uderzeniem armii francuskiej wzmocnionej angielskim korpusem ekspedycyjnym. Szef niemieckieg Sztabu Generalnego gen Erich von Flankenhayn w “Memoriale Bożonarodzeniowym” z 1915 r przedstawił plan zdobycia twierdzy Verdun. Zadanie zostało powierzone V Armii pod dowództwem następcy tronu, księcia Wilhelma Hohenzollerna. Naczelny dowódca wojsk francuskich gen. Joseph Joffre lekceważył sygnalizowaną przez wywiad możliwość ataku na tym odcinku. Bitwa ze zmiennym szczęściem była toczona w 6 fazach i ostatecznie skończyła się zbliżeniem Francówzów do pozycji sprzed jej wybuchu.