We wrześniu 1940 r. oddziały włoskie operujące ze znajdującej się pod ich kontrolą Libii zaatakowały Brytyjczyków w Egipcie. Brytyjczycy bronili mającego wielkie znaczenie strategiczne Kanału Sueskiego oraz pól naftowych w Arabii i Mezopotamii. Jednak w grudniu 1940 r. po porażce wojsk włoskich Hitler skierował do Afryki oddziały Afrika Korps gen. Erwina Rommla. Tym samym w okresie 1940-1942 obszar wschodniej Libii i zachodniego Egiptu stał się polem licznych bitew, w których zamiennie obie strony przejmowały inicjatywę. W maju 1942 r. oddziały niemiecko-włoskie rozpoczęły kolejną ofensywę. Niemcy zajęli Tobruk oraz wypchnęli Brytyjczyków z Libii. Brytyjczycy stawili opór dopiero w rejonie El-Alamein.

Zobacz naszą infografikę i poznaj przebieg bitwy pod El Alamein