Artykuł dr Dagmary Chylińskiej podejmuje problematykę właściwego uczytelnienia historycznego krajobrazu pobojowiska w kontekście jego poprawnej interpretacji, będącej kluczem do zrozumienia nie tylko samego batalistycznego wydarzenia, lecz także potrzeby ochrony i upamiętnienia historycznych pobojowisk. Tekst ma charakter teoretyczny, porządkujący wiedzę na temat komponentów krajobrazu pobojowiska i sposobów ich uczytelnienia zarówno w oparciu o literaturę przedmiotu, jak i o własne (bazujące również na obserwacjach prowadzonych na wybranych pobojowiskach) spostrzeżenia.

źródło: www.turystykakulturowa.org No. 11/2013 (listopad 2013)