Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym artykułem Jana Wrzoska, kierownika  Zespołu ds. ekspertyz i analiz zabytków archeologicznych w Narodowym Instytucie Dziedzictwa.

Artykuł w skrócie przedstawia początki i rozwój archeolo­gii pól bitewnych i jej przejście w archeologię konfliktów. Artykuł ukazał się jako część antologii MIIWŚ „Materialne pozostałości konfliktów zbrojnych”. Cała publikacja do kupienia w sklepie internetowym MIIWŚ.

Cała publikacja do kupienia w sklepie internetowym MIIWŚ.