Verdun 1916

VERDUN 1916 – MIASTO TWIERDZA

Dla Niemców twierdza Verdun od wieków była przegrodą w ich pochodzie na Zachód. Po klęsce Francji w wojnie z Prusami w 1871 r. miasto pozostało w jej granicach, stając się jedną z twierdz granicznych. Latem 1914 r., kiedy rozgrywa się bitwa nad Marną, Verdun opiera się wszystkim niemieckim atakom, uniemożliwiając wrogom wejście od wschodu do serca Francji. Atak na Verdun miał zmusić francuski sztab generalny do rzucenia wszystkich ludzkich zasobów do obrony Verdun. Czy niemiecka ofensywa pod Verdun była rozstrzygająca dla losów I wojny światowej? Zobacz naszą infografikę Verdun.

Model 3D - Żołnierz francuski spod Verdun
Model 3D -